Info servis

V následujícím formuláři si můžete vybrat témata, o které máte zájem a nechat si poslat katalogy, bližší informace popřípadě cenovou nabídku.

 • KATALOG MANEKO - více jak 100 000 položek laboratorního vybavení, přístrojové techniky a ochranných pomůcek.
 • MANEKO Laboratory Catalogue 2015-16 laboratorní přístroje a technika
 • Tepelné a chladící přístroje a zařízení
 • autoklávy
 • autoklávy reakční
 • boxy skladovací
 • boxy testovací
 • desky topné
 • hnízda topná
 • chladící zařízení
 • inkubátory biologické
 • inkubátory CO2
 • inkubátory chlazené
 • inkubátory třepací
 • komory klimatizované
 • komory testovací
 • kryostaty
 • lázně olejové
 • lázně pískové
 • lázně vodní
 • lázně vodní třepací
 • lednice
 • mrazáky do - 45°C
 • mrazáky do - 90°C
 • PCR reakční bloky
 • pece hybridizační
 • pece vysokoteplotní
 • rukávy topné
 • rychlosušárny na sklo
 • skříně klimatizační
 • skříně testovací
 • sušárny
 • sušárny bezpečnostní
 • sušárny fluidní
 • sušárny vakuové
 • termoreaktory
 • termostaty vodní
 • výrobníky ledu
 • Přístroje pro mechanickou přípravu a homogenizaci vzorků
 • dělení vzorků
 • dispergátory
 • drtiče
 • homogenizace
 • homogenizátory rolovací
 • homogenizátory rotační
 • homogenizátory ultrazvukové
 • míchačky magnetické
 • míchadla hřídelová
 • mixery
 • mlýny
 • sítovačky
 • stomachery
 • třepačky
 • Přístroje pro optické metody
 • analýza obrazu
 • fotopřístroje
 • kamery CCD
 • kolorimetry
 • mikroskopy biologické
 • mikroskopy metalografické
 • mikroskopy stereoskopické
 • osvětlení studené
 • polarimetry
 • refraktometry Abbeho
 • refraktometry digitální
 • refraktometry ruční
 • spektrofotometry
 • stereomikroskopy
 • světlovody
 • turbidimetry
 • zákaloměry
 • Přístroje a zařízení pro čerpání, dávkování a úpravu kapalin a plynů, vakuová technika
 • byrety automatické
 • čerpadla dávkovací
 • čerpadla peristaltická
 • čerpadla vzorkovací
 • čidla tlaková
 • čistá voda
 • dávkovače
 • destilační přístroje
 • iontoměniče
 • kompresory
 • pipety automatické
 • plynoměry
 • průtokoměry
 • pumpy olejové
 • pumpy vakuové
 • reversní osmoza
 • titrátory
 • vakuometry
 • ventily vakuové
 • vzorkovače kapalin
 • vzorkovače plynů
 • Přístroje pro měření fyzikálních a chemických veličin
 • čidla teplotní
 • datalogery
 • detektory plynové
 • elektrody iontově selektivní
 • elektrody pH
 • elektrody vodivostní
 • hustoměry digitální
 • hygrometry
 • ionometry
 • konduktometry
 • měření času
 • oximetry
 • pH-metry
 • sondy kylíkové
 • teploměry
 • teploměry digitální
 • teploměry IČ
 • tlakoměry
 • váhy
 • váhy hustotní
 • váhy na stanovení sušiny
 • viskozimetry Hopplerovy
 • viskozimetry rotační
 • Přístroje a zařízení pro preparativní a analytické metody
 • AOX analyzátory
 • extraktory automatické
 • filtrace tlaková
 • filtrace vakuová
 • jednotky rozkladné
 • kalorimetry
 • Kjelhahl destilace
 • lyofilizátory
 • mikrovlná zařízení
 • mineralizace
 • odparky vakuové
 • odstředivky
 • porozimetry
 • rheometry
 • stanovení bodu tání
 • TOC analyzátory
 • velikost částic
 • Life Science - buněčná a molekulární biologie
 • blotting/electroblotting
 • DNA/RNA gel staining
 • DNA/RNA izolace a purifikace
 • DNA molekulární standardy
 • elektroforéza
 • elektroporace
 • enzymy
 • fytotrony, CO2 inkubátory
 • gelové dokumentační systémy
 • inhibitory
 • klonování a transfekce
 • kultivační média
 • PCR/RT-PCR
 • PCR boxy
 • pipety
 • plast
 • proteinová exprese
 • proteinová extrakce
 • proteinová purifikace
 • proteinová analýza/detekce
 • spec.reagencie (agarosa, PAGE)
 • termocykléry
 • Chemikálie
 • chemikálie
 • čistící a dezinfekční prostředky
 • Drobné laboratorní potřeby a pomůcky
 • porcelán laboratorní
 • balonky pipetovací
 • byrety skleněné
 • etikety
 • exsikátory
 • extraktory skleněné
 • filtry membránové
 • filtry papírové
 • filty ze skleněných vláken
 • frity
 • hadice plynové
 • hadice vakuové
 • hadičky k čerpadlům
 • hustoměry skleněné
 • kahany elektrické
 • kahany plynové
 • kanystry
 • kleště
 • kohouty
 • kontejnery
 • koše do autoklávů
 • koše do ultrazvukových vaniček
 • kryonádoby
 • kyvety centrifugační
 • kyvety do spektrofotometrů
 • láhve plastové
 • láhve šroubovací
 • láhve zábrusové
 • lopatky
 • lžičky
 • manžety filtrační
 • manžety zábrusové
 • membrány filtrační
 • míchadélka magnetická
 • misky váhové
 • nádoby na odpady
 • nože
 • odkapávače
 • papírky pH
 • papírky testovací
 • papíry filtrační
 • papíry chromatografické
 • patrony extrakční
 • pera diamantová
 • pinzety
 • pipety skleněné
 • plasty laboratorní
 • počítače částic
 • podložky ochranné
 • pohárky výtokové
 • pomůcky ochrané - brýle,štíty
 • pomůcky ochrané - filtry do masek
 • pomůcky ochrané - masky
 • pomůcky ochrané - oděvy
 • pomůcky ochrané - rukavice
 • popisovače
 • preparační soupravy pro mikroskopii
 • silikagel
 • sířky varné
 • sklíčka podloľní
 • sklo laboratorní
 • sklo odměrné
 • spojky hadicové
 • stojánky a stativy
 • stojany laboratorní
 • stojany na pipety
 • stojany na zkumavky
 • špachtle
 • špičky pipetovací
 • tiskárny
 • trubičky testovací
 • tuk zábrusový
 • ukazovátka laserová
 • vývěvy vodní
 • vzorkovače pevných látek
 • zapisovače
 • zásobníky
 • zásobníky na preparáty
 • zátky
 • závaží
 • zvedáky laboratorní
 • Ostatní laboratorní vybavení a laboratorní nábytek
 • boxy laminární
 • boxy ochrané
 • boxy PCR
 • boxy pracovní
 • dezinfektory
 • digestoře
 • digestoře mobilní
 • lampy germicidní
 • lampy UV
 • mikrotomy
 • myčky laboratorní
 • první pomoc - oční sprchy
 • první pomoc - laboratorní sprchy
 • skříně laboratorní
 • skříně na chemikálie
 • stoly kancelářské
 • stoly laboratorní
 • stoly pracovní
 • stoly váhové
 • transportní vozíky
 • vaničky ultrazvukové
 • židle

Na formuláři od uživatelů vyžadujeme informace, které slouží především jako kontakt na dodávku objednaného zboží nebo služeb nebo k zaplacení příslušné částky. V případě problémů s dodávkou slouží tato informace také k umožnění kontaktu se zákazníkem. Respektujeme právo na ochranu vašich osobních údajů podle Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zavazujeme se, že získané údaje od Vás: nezneužijeme k jinému účelu, než k jakému byly získány, neposkytneme žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek (např. Česká pošta), budeme ochraňovat a zamezíme přístup k nim nepovolaným osobám.

 

Adresa:

Maneko, spol. s r.o.

Na Pískách 71

160 00 Praha 6

IČ: 00506559

DIČ: CZ506559

telefony:
+420 233 335 638-9, +420  233 336 645, +420  233 336 579

fax:
+420  233 332 656

email:
maneko(at)maneko.cz

 

Prodejci:

Ing. Eduard Suda:
eduard.suda(at)maneko.cz
602 412 275 

Ing.  Jitka Luxová:
jitka.luxova(at)maneko.cz
603 916 108

Ing. Oldřich Malíček:
oldrich.malicek(at)maneko.cz
604 935 495

Vít Špinar:
vit.spinar(at)maneko.cz
604 241 640

Servis:

Veškeré servisní práce provádíme na základě objednávky. Záruční opravy je nutné podložit záručním nebo dodacím listem. Uzavíráme dlouhodobé servisní smlouvy na základě individuálních požadavků.  Provádíme validace přístrojů. 

Konzultace a zadávání oprav:

Vít Špinar: vit.spinar(at)maneko.cz; nebo maneko(at)maneko.cz

 

Váhy

Váš košík

Obchodní podmínky

Jak nakupovat


Celkem bez DPH:
0,00 Kč

detail košíku

Přihlášení


Registrace

Nevíte heslo?Vaše poptávka

detail poptávkyCopyright (c) 2005-2007 MANEKO s.r.o. | Tisk | kontakt | XHTML 1.0 Strict  Acrylic Display Stands

kontakt : VWR International s r.o. - Pražská 442, Stříbrná Skalice - 28167 - +420 233 335 638-9 - info.cz@vwr.com